Flere detaljer

Gas

ALPHAGAZ MIX CH4 5%/AR L50 ALPHAGAZ MIX CH4 5%/AR

L50

CH4 5% ±0.25 %

Rest Ar

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål 200 BAR   L50   10,9 m³

ALPHAGAZ MIX CH4 5%/AR

L50

Mix | CH4 5% ±0.25 %
Rest Ar

200 BAR   L50   10,9 m³

REFERENCE

P3120L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Bære gas (X-Ray Fluorescence)
Ioniserings partikel tæller ( Atom tæller)

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, brandfarlig, N.O.S.
UN Nr1954
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 F
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: tungere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: yderst brandfarlig
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CH4 5% ±0.25 %
Rest Ar
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 5
O2 ≤ 5

OVERHOLDER

Stabilitet: 36 måneder

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...