Flere detaljer

Gas

ALPHAGAZ 2 OXYGEN S10 ALPHAGAZ 2 OXYGEN

S10

O2 ≥ 99.9995 %

O2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 2 er udviklet til analyse fra ppm til ppb
200 BAR   S10   2,2 m³

ALPHAGAZ 2 OXYGEN

S10

O2 | O2 ≥ 99.9995 %

200 BAR   S10   2,2 m³

REFERENCE

P0362S10R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Instrumentgas

TRANSPORT INFORMATION

Officiel godsbetegnelseOxygen, komprimeret
UN Nr1072
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 O

INFORMATION

Molekylevægt :32 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:1,1 (vand=1)

CAS Nummer:7782-44-7

EGENSKABER

Fareidentifikation: oxiderende, fremskynder stærkt forbrænding, kan reagere voldsomt ved forbrænding af materialer
Eksplosionsområde: oxiderende
Personlig beskyttelse: undgå oxygenrig atmosfære (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
O2 ≥ 99.9995 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 0,5
CnHm ≤ 0,1
CO ≤ 0,1
CO2 ≤ 0,1
H2 ≤ 0,1

OVERHOLDER

Produktet anbefales til analyser fra ppm to ppb
Stabilitet: 60 måneder

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...