Flere detaljer

Gas

ALPHAGAZ 2 NITROGEN L50 ALPHAGAZ 2 NITROGEN

L50

N2 ≥ 99.9999 %

N2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 2 er udviklet til analyse fra ppm til ppb
200 BAR   L50   9,7 m³

ALPHAGAZ 2 NITROGEN

L50

N2 | N2 ≥ 99.9999 %

200 BAR   L50   9,7 m³

REFERENCE

P0272L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

Bæregas
Instrumentgas
Spulegas og nulgas

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseNitrogen, komprimeret
UN Nr1066
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :28,01 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,97 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:0,8 (vand=1)

CAS Nummer:7727-37-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
N2 ≥ 99.9999 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 0,5
O2 ≤ 0,1
CnHm ≤ 0,1
CO ≤ 0,1
CO2 ≤ 0,1
H2 ≤ 0,1

OVERHOLDER

Produktet anbefales til analyser fra ppm to ppb
Stabilitet: 60 måneder

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...