Flere detaljer

Gas

ALPHAGAZ 2 LUFT S10 ALPHAGAZ 2 LUFT

S10

O2 20.9% ±0.2 %

Rest N2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 2 er udviklet til analyse fra ppm til ppb
200 BAR   S10   2 m³

ALPHAGAZ 2 LUFT

S10

Mix | O2 20.9% ±0.2 %
Rest N2

200 BAR   S10   2 m³

REFERENCE

P0292S10R2A001

VENTILTILSLUTNING

G5/8", indvendig højre, DIN 13

ANVENDELSESOMRÅDE

Gas til flammedetektorer (FID, FPD, THC, CLD…)
Instrumentgas (TGA, TOC…)
Nulgas (GC-FID, FTIR…)

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseLuft, komprimeret
UN Nr1002
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :28,96 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1 (luft=1)

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: komprimeret gas
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: ingen nødvendige

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
O2 20.9% ±0.2 %
Rest N2
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 0,5
CO ≤ 0,1
CO2 ≤ 0,1
CnHm (C1-C4) ≤ 50 ppb
NOx ≤ 10 ppb (*)
≤ 10 ppb (*)

OVERHOLDER

(*) 10 ppb = detektionsgrænse Produktet anbefales til miljøanalyser
Minimum totalrenhed: N2 + O2 ≥ 99,9999%
Stabilitet: 60 måneder

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...