Flere detaljer

Gas

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN S10 ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

S10

H2 ≥ 99.999 %

H2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm
200 BAR   S10   1,8 m³

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

S10

H2 | H2 ≥ 99.999 %

200 BAR   S10   1,8 m³

REFERENCE

P0231S10R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

ANVENDELSESOMRÅDE

Bæregas
Instrumentgas

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseHydrogen, komprimeret
UN Nr1049
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 F
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :2,016 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,07 (luft=1)

CAS Nummer:1333-74-0

EGENSKABER

Fareidentifikation: yderst brandfarlig
Eksplosionsområde: 4 – 75 vol% i luft
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
H2 ≥ 99.999 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 2
CnHm ≤ 0,5

OVERHOLDER

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 måneder

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...