Flere detaljer

Gas

ALPHAGAZ 1 ARGON L50 Smartop ALPHAGAZ 1 ARGON

L50 Smartop

Ar ≥ 99.999 %

Ar

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm
200 BAR   L50   10,9 m³

ALPHAGAZ 1 ARGON

L50 Smartop

Ar | Ar ≥ 99.999 %

200 BAR   L50   10,9 m³

REFERENCE

P0021L50S2A001

VENTILTILSLUTNING

SMARTOP: W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

Bæregas (GC)
Instrumentgas (plasma for ICP, inert gas for AAS)
Spulegas og nulgas

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseArgon, komprimeret
UN Nr1006
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseArgon, kølet, flydende
UN Nr1951
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 3 A

INFORMATION

Molekylevægt :39,95 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,38 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:1,4 (vand=1)

CAS Nummer:7440-37-1

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
Ar ≥ 99.999 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 3
O2 ≤ 2
CnHm ≤ 0,5

OVERHOLDER

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 måneder

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...