Flere detaljer

Gas

ALPHAGAZ 1 LUFT V12 ALPHAGAZ 1 LUFT

V12

O2 20% ±1 %

Rest N2

ALPHAGAZ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm
200 BAR   V12   121 m³

ALPHAGAZ 1 LUFT

V12

Mix | O2 20% ±1 %
Rest N2

200 BAR   V12   121 m³

REFERENCE

P0291V12R2A001

VENTILTILSLUTNING

G5/8", indvendig højre, DIN 13

ANVENDELSESOMRÅDE

Gas til flammedetektorer (AAS, CLD, FID, THC…)
Instrumentgas (LCMS, NMR, TGA, TOC…)
Spulegas (UV, FTIR…)
Nulgas (GC-FID, FTIR…)

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseLuft, komprimeret
UN Nr1002
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :28,96 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1 (luft=1)

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: komprimeret gas
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: ingen nødvendige

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
O2 20% ±1 %
Rest N2
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 3
CO ≤ 1
CO2 ≤ 1
CnHm (C1-C4) ≤ 0,1

OVERHOLDER

Minimum totalrenhed: N2 + O2 ≥ 99,999%
Stabilitet: 60 måneder

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...