ALPHAGAZ™ 2 OXYGEN FLASKE REG L50 |

ALPHAGAZ™ 2 OXYGEN FLASKE REG L50 |

REF. P0362L50R2A001

O2 ≥ 99,9995 %

Emballage: Flaske
Størrelse: L50
Tryk: 200 bar
Indhold: 10,90 m³

Mere om ALPHAGAZ™ 2 OXYGEN FLASKE REG L50 | REF. P0362L50R2A001

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 2 er udviklet til analyse fra ppm til ppb

Tryk

200 bar

Størrelse

L50

Indhold

10,90 m³

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)
1,10 (vand=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm-mol)

H2O (5 bar) ≤ 0.5 mol-ppm
CO ≤ 0.1 mol-ppm
CO2 ≤ 0.1 mol-ppm
CnHm ≤ 0.1 mol-ppm
H2 ≤ 0.1 mol-ppm

Yderligere oplysninger

Produktet anbefales til analyser fra ppm to ppb
Stabilitet: 60 måneder

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Oxiderende, kan reagere voldsomt med brændbare materialer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, komprimeret

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1 O

 • ADR

ALPHAGAZ™ 2 OXYGEN

Mere om ALPHAGAZ™ 2 OXYGEN

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 2 er udviklet til analyse fra ppm til ppb