ALPHAGAZ 1 OXYGEN FLASKE 10L 200 BAR (EOI) |

ALPHAGAZ 1 OXYGEN FLASKE 10L 200 BAR (EOI) |

REF. P0361S10R2A001

O2 ≥ 99,995 mol %

Emballage: Flaske
Størrelse: 10L
Tryk: 200 bar
Indhold: 2,10 m³

Mere om ALPHAGAZ 1 OXYGEN FLASKE 10L 200 BAR (EOI) | REF. P0361S10R2A001

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm

Tryk

200 bar

Størrelse

10L

Indhold

2,10 m³

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)
1,10 (vand=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6
SMARTOP: W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm-mol)

H2O (5 bar) ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0,5 ppm
CO ≤ 0.5 ppm
CO2 ≤ 0.5 ppm

Yderligere oplysninger

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 måneder

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Kan forårsage eller forstærke brand, iltningsmiddel.

 • Eksplosionsområde: oxidant


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, komprimeret

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1 O

 • ADR

ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN

Mere om ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm