ALPHAGAZ 1 HYDROGEN FLASKE 10L 200 BAR |

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN FLASKE 10L 200 BAR |

REF. P0231S10R2A001

H2 ≥ 99,999 mol %

Emballage: Flaske
Størrelse: 10L
Tryk: 200 bar
Indhold: 1,80 m³

Mere om ALPHAGAZ 1 HYDROGEN FLASKE 10L 200 BAR | REF. P0231S10R2A001

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm

Tryk

200 bar

Størrelse

10L

Indhold

1,80 m³

Molekylevægt

2.01 g/mol

Relativ massefylde, gas

0,07 (luft=1)

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1
SMARTOP: W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

N° CAS

1333-74-0

Andre komponenter (ppm-mol)

H2O ≤ 2 ppm
O2 ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0,5 ppm
CO ≤ 0,5 ppm
CO2 ≤ 0,5 ppm

Yderligere oplysninger

Produktet anbefales til analyser fra % til ppm
Stabilitet: 60 måneder

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

 • Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere

 • Eksplosionsområde: 4 to 77 (% vol i luft)


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Hydrogen, komprimeret

 • UN-nummer: 1049

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1F

 • ADR

ALPHAGAZ™ 1 HYDROGEN

Mere om ALPHAGAZ™ 1 HYDROGEN

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm