ALPHAGAZ 1 ACETYLEN BATTERI 58,5KG |

ALPHAGAZ 1 ACETYLEN BATTERI 58,5KG |

REF. P0031V08Z0A001

C2H2 ≥ 99,6 %

Emballage: Batteri
Størrelse: V08*50L
Tryk: < 99 bar
Indhold: 58,50 kg

Mere om ALPHAGAZ 1 ACETYLEN BATTERI 58,5KG | REF. P0031V08Z0A001

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål

Tryk

< 99 bar

Størrelse

V08*50L

Indhold

58,50 kg

Molekylevægt

26,04 g/mol

Relativ massefylde, gas

0,90 (luft=1)

Tilslutning

G3/4", indvendig højre, DIN 9
SMARTOP: G3/4", indvendig højre, DIN 9

N° CAS

74-86-2

Andre komponenter (ppm-mol)

N2 ≤ 0.4 %
H2S ≤ 1
PH3 ≤ 1

Yderligere oplysninger

(*) Maksimalt fyldetryk: 19 bar ved 15°C
Stabilitet: 60 måneder

Lugt

Hvidløgsagtig. Svær at opdage ved lave koncentrationer.

Farve

farveløs

  • safety

  • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation - anvend egnet beskyttelse for hånd, krop og hoved - brug briller med det rette filter ved skæring/svejsning - undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

  • Fareidentifikation: Kan forårsage eller forstærke brand, iltningsmiddel.


  • transportation

  • Transportinformation: Opløste gasser

  • Officiel godsbetegnelse: Acetylen, opløst

  • UN-nummer: 1001

  • ADR/RID: 2

  • Klassifikationskode: 4 F

  • ADR

ALPHAGAZ™ 1 ACETYLEN

Mere om ALPHAGAZ™ 1 ACETYLEN

ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål