Flere detaljer

Gas

ALIGAL 3 L50 ALIGAL 3

L50

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien 200 BAR   L50   10,9 m³

ALIGAL 3

L50

O2 | O2 ≥ 99.5 %

200 BAR   L50   10,9 m³

REFERENCE

I1010L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Fødevaregodkendte gasser til atmosfærisk gaspakning og vin applikationer

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseOxygen, komprimeret
UN Nr1072
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 O
Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseOxygen, kølet, flydende
UN Nr1073
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 3 O

INFORMATION

Molekylevægt :32 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:1,1 (vand=1)

CAS Nummer:7782-44-7

EGENSKABER

Fareidentifikation: oxiderende, fremskynder stærkt forbrænding, kan reagere voldsomt ved forbrænding af materialer
Eksplosionsområde: oxiderende
Personlig beskyttelse: undgå oxygenrig atmosfære (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
O2 ≥ 99.5 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 50
CO ≤ 10
CO2 ≤ 300
CnHm ≤ 100
Ingen lugt

OVERHOLDER

Produktet opfylder specifikationerne i E948 og HACCP

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...