Flere detaljer

Gas

ALIGAL 27 L50 ALIGAL 27

L50

CO2 30% ±3 %

Rest O2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien 200 BAR   L50   12,5 m³

ALIGAL 27

L50

Mix | CO2 30% ±3 %
Rest O2

200 BAR   L50   12,5 m³

REFERENCE

I1520L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Fødevaregodkendte gasser til atmosfærisk gaspakning

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseKomprimeret gas, oxiderende, N.O.S.
UN Nr3156
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 O
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Relativ massefylde, gas: tungere end luft

Skulderfarve:farveløs gas

Lugt:ingen

EGENSKABER

Fareidentifikation: oxiderende, fremskynder stærkt
forbrænding, kan reagere volsomt ved forbrænding af materialer
Ekspolsionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet og sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 30% ±3 %
Rest O2
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 50
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 100
S total ≤ 0,5 (*)
Olie ≤ 5 ppm-w (*)

OVERHOLDER

(*) garanteret i den flydende CO2-råvare Komponenterne i produktet opfylder specifikationerne i E290 (kuldioxid) og E948 (oxygen)
Produktet opfylder specifikationerne i HACCP

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...