Flere detaljer

Gas

ALIGAL 2 L50 ALIGAL 2

L50

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien 51 BAR   L50   37,5 kg

ALIGAL 2

L50

CO2 | CO2 ≥ 99.9 %

51 BAR   L50   37,5 kg

REFERENCE

I5110L50R0A001

VENTILTILSLUTNING

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

ANVENDELSESOMRÅDE

Fødevaregodkendte gasser til atmosfærisk gaspakning og vin applikationer

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret, flydende gas
Officiel godsbetegnelseCarbondioxid
UN Nr1013
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 2 A
Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseCarbondioxid, kølet, flydende
UN Nr2187
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 3 A

INFORMATION

Molekylevægt :44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Nedkølet:1,03 (vand=1)

CAS Nummer:124-38-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
CO2 ≥ 99.9 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 50
O2 ≤ 30
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30
Ikke flygtige organiske reststoffer (olie & fedt) ≤ 5 ppm-w
Surhedsgrad: skal klare test
Reducerende stoffer, hydrogenphosphin og hydrogensulfid: skal klare test
S total ≤ 0,5 ppm-v

OVERHOLDER

Produktet opfylder specifikationerne i E290 og HACCP.
Produktet flydende CO2 som anvendes til fyldning af flasker og batterier opfylder ISBT* specifikationerne.
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...