Flere detaljer

Gas

ALIGAL 1 L50 ALIGAL 1

L50

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL er Air Liquides gasser til fødevareindustrien 200 BAR   L50   9,7 m³

ALIGAL 1

L50

N2 | N2 ≥ 99.995 %

200 BAR   L50   9,7 m³

REFERENCE

I4020L50R2A001

VENTILTILSLUTNING

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

ANVENDELSESOMRÅDE

Fødevaregodkendte gasser til atmosfærisk gaspakning og vin applikationer

TRANSPORT INFORMATION

Komprimeret gas
Officiel godsbetegnelseNitrogen, komprimeret
UN Nr1066
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 1 A
Kølet, flydende gas
Officiel godsbetegnelseNitrogen, kølet, flydende
UN Nr1977
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 3 A

INFORMATION

Molekylevægt :28,01 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,97 (luft=1)

Relativ massefylde, flydende

    Flydende:0,8 (vand=1)

CAS Nummer:7727-37-9

EGENSKABER

Fareidentifikation: kan ved høj koncentration forårsage kvælning
Eksplosionsområde: ikke brændbar
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
N2 ≥ 99.995 %
Urenheder (ppm v/v)
H2O ≤ 50
O2 ≤ 20
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30

OVERHOLDER

Produktet opfylder specifikationerne i E941 og HACCP

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...