ALIGAL FREEZE 2 FLYDENDE |

ALIGAL FREEZE 2 FLYDENDE |

REF. I5108RG

CO2 ≥ 99 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om ALIGAL FREEZE 2 FLYDENDE | REF. I5108RG

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Størrelse

-

Molekylevægt

44.01 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,52 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter

CO ≤ 10
CnHm ≤ 50
NVOC (olie og fedt) ≤ 5
Syrerest (JECFA) **
Reducerende stoffer, phosphor og hydrogensulfid **

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder specifikationerne i E290 og HACCP.

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid, flydende

 • UN-nummer: 2187

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3A

 • ADR

ALIGAL™ FREEZE 2 LIQUID

Mere om ALIGAL™ FREEZE 2 LIQUID

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien