ALIGAL FREEZE 1 FLYDENDE |

ALIGAL FREEZE 1 FLYDENDE |

REF. I4128RG

N2 ≥ 99 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om ALIGAL FREEZE 1 FLYDENDE | REF. I4128RG

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Størrelse

-

Molekylevægt

28,01 g/mol

Relativ massefylde, gas
Relativ massefylde, gas

0,97 (luft=1)
0,80 (vand=1)

N° CAS

7727-37-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O ≤ 500
O2 ≤ 1 %
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 100

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder specifikationerne i E941 og HACCP

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Nitrogen, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3A

 • ADR

ALIGAL™ FREEZE 1 LIQUID

Mere om ALIGAL™ FREEZE 1 LIQUID

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien