ALIGAL DRINK 2 FLYDENDE |

ALIGAL DRINK 2 FLYDENDE |

REF. I5121RG

CO2 ≥ 99,9 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om ALIGAL DRINK 2 FLYDENDE | REF. I5121RG

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Størrelse

-

Molekylevægt

44,01 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,52 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O ≤ 20
O2 ≤ 30
CO ≤ 10
NH3 ≤ 2.5
NO/NO2 ≤ 2.5

Yderligere oplysninger

Ikke flygtige reststoffer ≤ 10 ppm-w
Ikke flygtige organiske reststoffer (olie & fedt) ≤ 5 ppm-w
Methanol (MeOH) ≤ 10 ppm-v
Total mængde flygtige kulbrinter (som metan) ≤ 50 ppm_v deraf max. 20 ppm-v af andre kulbrinter end metan
Acetaldehyd (C2H4O) ≤ 0,2 ppm-v
Aromatiske kulbrinter ≤ 0,02 ppm-v
Tot. svovl-indhold* (som S) ≤ 0,1 ppm-v (*totalmængde af svovlforbindelser ex. SO2)
Svovldioxid (SO2) ≤ 1 ppm-v
Lugt af CO2 i fast form (sne): ingen fremmed lugt / Lugt & smag i vand: ingen fremmed lugt eller smag
Udseende CO2 i fast form (sne): ingen særskilt udseende / Udseende i vandopløsning: ingen farve eller grumset
Surhedsgrad: skal klare test / Reducerende stoffer, hydrogenphosphin og hydrogensulfid: skal klare test
Produktet opfylder specifikationerne E290 & ISBT** og HACCP
**ISBT : International Society of Beverage Technologists

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Kuldioxid, flydende

 • UN-nummer: 2187

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3A

 • ADR

ALIGAL™ DRINK 2 LIQUID

Mere om ALIGAL™ DRINK 2 LIQUID

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien