ALIGAL™ 3 FLYDENDE |

ALIGAL™ 3 FLYDENDE |

REF. I1110RG

O2 99,5 %

Emballage: Flydende
Størrelse: -

Mere om ALIGAL™ 3 FLYDENDE | REF. I1110RG

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Størrelse

-

Molekylevægt

32 g/mol

Relativ massefylde, gas

1,10 (luft=1)

N° CAS

7782-44-7

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 50
CO ≤ 10
CO2 ≤ 300
CnHm ≤ 100

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder specifikationerne i E948 og HACCP

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs, hvid i fast form

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå oxygenrig atmosfære (>21%).

 • Fareidentifikation: Oxiderende; frosne væske gas kan forårsage forfrysninger

 • Eksplosionsområde: understøtter forbrænding kraftigt (voldsom reaktion);kan forårsage antændelse af brændbare materialer


 • transportation

 • Transportinformation: Kølende gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Oxygen, kølet, flydende

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 3 O

 • ADR

ALIGAL™ 3 FLYDENDE

Mere om ALIGAL™ 3 FLYDENDE

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien