ALIGAL 28 BATTERI H10*50L 200 BAR (EOI) |

ALIGAL 28 BATTERI H10*50L 200 BAR (EOI) |

REF. I1508H10R2A001

O2 + CO2 20 ± 2 %

Emballage: Batteri
Størrelse: H10*50L
Tryk: 200 bar
Indhold: 118,30 m³

Mere om ALIGAL 28 BATTERI H10*50L 200 BAR (EOI) | REF. I1508H10R2A001

Køb den fødevaregodkendte gasblanding (80% O2, 20% CO2) for at bevare den røde farve på kød og fisk efter pakningen

Aligal™ 28 - Air Liquides gasblandingen bestående af 80 % oxygen og 20 % kuldioxid, der anvendes til pakning af fødevarer

80 % oxygen

 • E948 - oxygen - O2
 • Oxiderende
 • Opretholder livet
 • Bevarer den røde farve på kød
 • Begrænser udviklingen af anaerobe bakterier
 • Opretholder den naturlige respirationsproces for ferske og levende produkter


20 % kuldioxid

 • E290 - kuldioxid - CO2
 • Kuldioxid er den vigtigste gas i MAP
 • Bakteriostatisk og fungistatisk fra et bestemt niveau
 • Meget opløselig i vand og fedt
 • Effektiv ved niveauer, der ligger over 20 %, i pakningsatmosfæren
 • Bremser væksten og formeringshastigheden for bakterier og gær / skimmel.
 • Det giver en pseudovakuumeffekt (snug down) som strammer folien efter emballering.

ALIGAL 28 oxygen- og CO2-gasblandingen overholder fødevaresikkerhedsbestemmelserne

 • Europæiske forordninger om fødevaretilsætningsstoffer
 • Overholdelse af HACCP-systemet
 • Garanti for sporbarhed. I overensstemmelse med europæiske direktiver har Air Liquide fastlagt sine kommercielle specifikationer for den tilførte gas over de krævede kriterier. For at imødekomme vores kunders specifikke krav produceres, leveres og anvendes ALIGAL 28-gasser i overensstemmelse med de gældende internationale standarder, der er anerkendt af fødevareindustrien.

Hvilke fødevarer kan pakkes med ALIGAL 28?

En gasblanding bestående af 80% ilt / 20% CO2 bevarer den røde farve på kød og fisk efter emballering 

For eksempel: Fersk kød og fisk, bøf, kalkun, oksekød, kebab, hakket kød, hamburger, grillspyd, fersk rød fisk, tun, levende muslinger og østers. 

Hvilke fordele har gasblandinger med CO2 og O2 for fødevareprodukter?

 • Forlængelse af produkternes holdbarhed med 2 til 5 gange sammenlignet med pakning i atmosfærisk luft. Den forlængede holdbarhed giver producenterne mulighed for at træde ind på nye markeder, både nationale og internationale.
 • Perfekt synlighed af produktet.
 • Emballagen bliver mere attraktiv.
 • Bevarer produktets farve, form og tekstur.
 • Beskytter mod risikoen for, at produktet bliver klemt, og begrænser risiciene for kontakt med emballagen pga. vakuum (snug down).
 • Fødevarehygiejnen garanteres.
 • Den begrænser brugen af tilsætningsstoffer og konserveringsmidler og gør det muligt at tilbyde naturligt friske produkter, der imødekommer forbrugerens ønsker.

I hvilken mængde kan jeg købe ALIGAL 28-gasblandinger til fødevarer?

Køb gasblandingen med 80 % oxygen og 20 % CO2 i præcist den mængde, du har brug for: Fra små flasker, over batterier (bundter med 10 flasker) op til separate tanke med flydende oxygen og CO2 der forsyner en gasmikser, der leverer det korrekte flow til din pakkemaskine.

Hvorfor vælge gasblandingen ALIGAL 28 bestående af 80 % O2 og 20 % CO2?

Fødevareproducenter har kendt og frygtet en af deres største "fjender" i årevis: Luft indeholder ilt, og ilt fremmer udviklingen af bakterier og mikrober og forårsager forskellige skader på fødevarerne (ændring af farve, tekstur og smag) og har indflydelse på holdbarheden. 

Air Liquide tilbyder en løsning, der forhindrer disse virkninger: Pakning i beskyttende atmosfære (også kaldet "gaspakning" eller MAP).

Løsningen er, at luften i emballagen erstattes med en alternativ gassammensætning, som kan forlænge produktets organoleptiske egenskaber, næringsværdi og holdbarhed. En gasblanding bestående af 80 % oxygen (O2) og 20 % kuldioxid (CO2) er derfor nødvendig for at opnå en længere holdbarhed på fødevarer pakket i modificeret atmosfære (MAP).

Vores ALIGAL gasser er klimasmarte. Vores ALIGAL flasker er Green Origin Inside! 

Det betyder, at vi køber Guarantees of Origin, oprindelsesmærket el fra vind- og vandkraft, der modsvarer 100% af energianvendelsen ved produktion af gasser og fyldning i flasker. Kuldioxidaftrykket fra transporterne fra produktionsanlægget til vores fyldestationer kompenseres via klimakompensationsprojekter, der opfylder kravene fra Gold Standard Foundation (til energiprojekter) og eller Plan Vivo (til skovprojekter).

Green Origin Inside programmet gennemgås årligt ved en tredjeparts revision, hvorefter der udstedes en valideringserklæring, som stilles til rådighed for alle kunder.

Læs mere: 

Er ALIGAL 28-gasblandingen den rigtige løsning til min proces med fødevarepakning? 

Kontakt vores eksperter, som kan analysere og rådgive gratis om den modificerede atmosfære i forbindelse med dit produkt.

Tryk

200 bar

Størrelse

H10*50L

Indhold

118,30 m³

Relativ massefylde, gas

Tungere end luft

Tilslutning

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

Sammensætning (% Vol. abs)

O2 + CO2 20 ± 2 %

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 50
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 100
S samlede ≤ 0.5
Olie ≤ 5 ppmw

Yderligere oplysninger

(*) garanteret i den flydende CO2-råvare Komponenterne i produktet opfylder specifikationerne i E290 (kuldioxid) og E948 (oxygen)
Produktet opfylder specifikationerne i HACCP

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet og sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Oxiderende, kan reagere voldsomt med brændbare materialer

 • Eksplosionsområde: Oxiderende


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Komprimeret gas, oxiderende N.O.S. (Ilt, kuldioxid)

 • UN-nummer: 3156

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1 O

 • ADR

ALIGAL™ 28

Mere om ALIGAL™ 28

Køb den fødevaregodkendte gasblanding (80% O2, 20% CO2) for at bevare den røde farve på kød og fisk efter pakningen