ALIGAL™ 13 BATTERI V12 |

ALIGAL™ 13 BATTERI V12 |

REF. I4650V12R2A001

N2 + CO2 30 % ± 3%

Emballage: Batteri
Størrelse: V12
Tryk: 200 bar
Indhold: 138,40 m³

Mere om ALIGAL™ 13 BATTERI V12 | REF. I4650V12R2A001

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Tryk

200 bar

Størrelse

V12

Indhold

138,40 m³

Molekylevægt

Mix

Relativ massefylde, gas

Tungere end luft

Tilslutning

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

Sammensætning (% Vol. abs)

N2 + CO2 30 % ± 3%

Andre komponenter (ppm v/v)

H2O (5 bar) ≤ 50
O2 ≤ 20
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30
total svovl (S) ≤ 0,5 (*)
Olie ≤ 5 ppm w/w (*)

Yderligere oplysninger

(*) garanteret i den flydende CO2-råvare Komponenterne i produktet opfylder specifikationerne i E290 (kuldioxid) og E941 (nitrogen)
Produktet opfylder specifikationerne i HACCP

Lugt

Lugtfri

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

 • Fareidentifikation: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

 • Eksplosionsområde: ikke-brændbar


 • transportation

 • Transportinformation: Trykflasker med komprimeret gas

 • Officiel godsbetegnelse: Komprimeret gas, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 1A

 • ADR

ALIGAL™ 13

Mere om ALIGAL™ 13

ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien