Flere detaljer

Gas

ACETYLEN M20 Smartop ACETYLEN

M20 Smartop

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerer og leverer acetylen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker eller i batterier 19 BAR   M20   3,3 kg

ACETYLEN

M20 Smartop

C2H2 | C2H2 ≥ 99.5 %

19 BAR   M20   3,3 kg

REFERENCE

I1901M20S0A001

VENTILTILSLUTNING

SMARTOP: G3/4", indvendig højre, DIN 9

ANVENDELSESOMRÅDE

Svejsning, skæring og termisk coating
Automatiseret smøring af glasflaskeforme i glasindustrien

TRANSPORT INFORMATION

Opløst gas
Officiel godsbetegnelseAcetylen, opløst
UN Nr1001
ADR/RIDKlasse 2
Klassifikationskode 4 F
Officiel godsbetegnelse
ADR/RIDKlasse
Klassifikationskode

INFORMATION

Molekylevægt :26,04 g/mol

Relativ massefylde, gas: 0,9 (luft=1)

Lugt:løglignende svag advarende effekt ved lave koncentrationer

CAS Nummer:74-86-2

EGENSKABER

Fareidentifikation: yderst brandfarlig
Eksplosionsområde: 2.4 til 83 vol-% i luft
Personlig beskyttelse: sørg for tilstrækkelig ventilation - anvend egnet beskyttelse for hånd, krop og hoved - brug briller med det rette filter ved skæring/svejsning - undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gas Komponenter (% vol abs,)
C2H2 ≥ 99.5 %
Urenheder (ppm v/v)

OVERHOLDER

(*) Maksimalt fyldetryk : 19 bar ved 15°C

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

Se også udvalget af gasudstyr

Vent venligst...