ACETYLEN FLASKE ALTOP 10KG |

ACETYLEN FLASKE ALTOP 10KG |

REF. I1901L55V0A001

C2H2 ≥ 99,5 %

Emballage: Flaske
Størrelse: 55L ALTOP
Tryk: < 99 bar
Indhold: 10 kg

Mere om ACETYLEN FLASKE ALTOP 10KG | REF. I1901L55V0A001

Air Liquide producerer og leverer acetylen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker eller i batterier

Tryk

< 99 bar

Størrelse

55L ALTOP

Indhold

10 kg

Molekylevægt

26 g/mol

Relativ massefylde, gas

0,90 (luft=1)

Tilslutning

G3/4", indvendig højre, DIN 9
SMARTOP: G3/4", indvendig højre, DIN 9
ALTOP: G3/8", udvendig venstre, DIN 4

N° CAS

74-86-2

Yderligere oplysninger

(*) Maksimalt fyldetryk : 19 bar ved 15°C

Lugt

Hvidløgsagtig. Svær at opdage ved lave koncentrationer.

Farve

farveløs

 • safety

 • Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation - anvend egnet beskyttelse for hånd, krop og hoved - brug briller med det rette filter ved skæring/svejsning - undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet.

 • Fareidentifikation: Kvælning i høje koncentrationer; narkotisk

 • Eksplosionsområde: meget brandfarligt; risiko for eksplosion


 • transportation

 • Transportinformation: Opløste gasser

 • Officiel godsbetegnelse: Acetylen, opløst

 • UN-nummer: 1001

 • ADR/RID: 2

 • Klassifikationskode: 4 F

 • ADR

ACETYLEN

Mere om ACETYLEN

Air Liquide producerer og leverer acetylen i Europa med højeste sikkerhedsniveau i leveringsformer som tilpasses kundernes behov i trykflasker eller i batterier